PHP Manual

PHP funkcia wordwrap()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť vo verziách: `PHP 4.0.2`

Obalí reťazec na zadaný počet znakov

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$str string not Spracovávaný reťazec.
$width int 75, šírka stĺpca.
$break string "\n", Reťazec sa láme pomocou voliteľného parametra break.
$cut bool false Ak je parameter cut nastavený na hodnotu true, reťazec sa vždy zabalí na zadanej šírke alebo pred ňou. Ak je teda slovo väčšie ako zadaná šírka, rozdelí sa. (Pozri druhý príklad).

Vrátené hodnoty

string

Daný reťazec zabalený do zadaného stĺpca.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia k wordwrapu

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024