PHP Manual

PHP funkcia round()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Vráti zaokrúhlenú hodnotu val so zadanou presnosťou (počet číslic za desatinnou bodkou). presnosť môže byť aj záporná alebo nulová (predvolené nastavenie). Poznámka: PHP v predvolenom nastavení nespracúva správne reťazce ako "12 300,2". Pozrite časť Konverzia z reťazcov.

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$val float not Hodnota na zaokrúhlenie
$precision int 0, Voliteľný počet desatinných číslic, na ktoré sa zaokrúhľuje.
$mode int PHP_ROUND_HALF_UP Jedna z možností PHP_ROUND_HALF_UP, PHP_ROUND_HALF_DOWN, PHP_ROUND_HALF_EVEN alebo PHP_ROUND_HALF_ODD.

Vrátené hodnoty

float

Zaokrúhlená hodnota

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia funkcie round

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024