PHP Manual

PHP funkcia acos()

16. 02. 2020

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Arcus cosinus (arcus kosinus).

Funkcia vracia oblúkový kosínus parametra $arg v radiánoch. Funkcia acos() je inverznou funkciou funkcie cos(), čo znamená, že $a === cos(acos($a)) (všimnite si zaokrúhlenie!) pre každú hodnotu v definičnom obore funkcie acos().

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$arg float not Argument na spracovanie.

Vrátené hodnoty

float

Vráti oblúkový kosínus argumentu v radiánoch.

Ďalšie zdroje

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024