PHP Manual

PHP funkcia call_user_func()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Volanie používateľskej funkcie zadanej prvým parametrom

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$function callback not Funkcia, ktorá sa má zavolať. Metódy triedy je možné zavolať aj staticky pomocou tejto funkcie tak, že do tohto parametra odovzdáte array($classname, $methodname). Metódy triedy inštancie objektu možno navyše volať odovzdaním array($objectinstance, $methodname) tomuto parametru.
$parameter mixed null, Nula alebo viac parametrov, ktoré sa majú odovzdať funkcii.
$_ mixed null

Vrátené hodnoty

zmiešané

výsledok funkcie alebo false pri chybe.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia pre call-user-func

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
40.

V jiných jazycích

Status:
All systems normal.
2024