PHP Manual

PHP funkcia strrchr()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Vyhľadanie posledného výskytu znaku v reťazci

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$haystack string not Reťazec na vyhľadávanie
$needle mixed not Ak needle obsahuje viac ako jeden znak, použije sa len prvý z nich. Toto správanie sa líši od správania {@viď strstr()}.

Vrátené hodnoty

string

Táto funkcia vráti časť reťazca alebo FALSE, ak Nenašla sa ihla.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia strrchr

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024