PHP Manual

PHP funkcia strrpos()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Vyhľadanie pozície posledného výskytu podreťazca v reťazci

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$haystack string not Reťazec na vyhľadávanie.
$needle string not Ak needle nie je reťazec, prevedie sa na celé číslo a použije sa ako poradová hodnota znaku.
$offset int 0 Ak je zadaný, vyhľadávanie začne tento počet znakov počítaný od začiatku reťazca. Ak je hodnota záporná, vyhľadávanie sa začne od tohto počtu znakov od konca reťazca a bude sa vyhľadávať dozadu.

Vrátené hodnoty

int

|boolean

Vracia polohu, v ktorej sa nachádza ihla vzhľadom na začiatok reťazec haystack (nezávisle od smeru vyhľadávania) alebo posunutie). Všimnite si tiež, že pozície reťazca začínajú od 0 a nie od 1.

Vráti FALSE, ak sa ihla nenašla.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia strrpos

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024