PHP Manual

PHP funkcia stat()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Poskytuje informácie o súbore

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$filename string not Cesta k súboru.

Vrátené hodnoty

array

<tabuľka> výsledok stat a fstat formát

Číselný Asociatívne (od PHP 4.0.6) Popis 0 dev číslo zariadenia 1 ino číslo uzla* 2 režim režim ochrany uzla 3 odkaz počet odkazov 4 uid id používateľa vlastníka * 5 gid groupid vlastníka * 6 rdev typ zariadenia, ak ide o inode zariadenie 7 veľkosť veľkosť v bajtoch 8 čas čas posledného prístupu (časová značka Unix) 9 mtime čas poslednej úpravy (časová značka Unix) 10 čas čas poslednej zmeny inódu (časová značka Unixu) 11 blksize veľkosť bloku IO súborového systému** 12 bloky počet pridelených 512-bajtových blokov ** * V systéme Windows bude táto hodnota vždy 0.

** Platí len pre systémy podporujúce typ st_blksize - ostatné systémy (napr. Windows) vrátia -1.

V prípade chyby stat vráti false.

Ďalšie zdroje

Oficiálna štatistika

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024