PHP Manual

PHP funkcia popen()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Otvorí ukazovateľ na súbor procesu

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$command string not Príkaz
$mode string not Režim

Vrátené hodnoty

resource

ukazovateľ na súbor totožný s ukazovateľom vráteným pomocou fopen, s tým rozdielom, že je jednosmerný (môže používať len na čítanie alebo zápis) a musia byť uzavreté pomocou pclose. Tento ukazovateľ sa môže používať s fgets, fgetss a fwrite.

Ak nastane chyba, vráti false.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia popenu

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024