PHP Manual

PHP funkcia readfile()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Výstup súboru

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$filename string not Názov súboru, ktorý sa číta.
$use_include_path bool null, Môžete použiť nepovinný druhý parameter a nastaviť ho na hodnotu true, ak chcete súbor hľadať aj v include_path.
$context resource null Zdroj kontextového toku.

Vrátené hodnoty

int

počet bajtov načítaných zo súboru. Ak sa vyskytne chyba sa vráti false a pokiaľ funkcia nebola volaná ako

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia funkcie readfile

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024