PHP Manual

PHP funkcia syslog()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Vytvorenie správy systémového denníka

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$priority int not Priorita je kombináciou zariadenia a úrovne. Viac informácií nájdete v tabuľke nižšie.
$message string not Správa, ktorá sa má odoslať, s tým rozdielom, že dva znaky %m budú nahradené reťazcom chybovej správy (strerror) zodpovedajúcim aktuálnej hodnote errno.

Možné hodnoty pre argument priorita

Priority syslogu (v zostupnom poradí):

Konštanta Popis
LOG_EMERG systém nepoužiteľný
LOG_ALERT je potrebné okamžite konať
LOG_CRIT kritické podmienky
LOG_ERR chybové podmienky
LOG_WARNING
LOG_NOTICE normálne, ale významné podmienky
LOG_INFO informačná správa
LOG_DEBUG správa úrovne ladenia

Vrátené hodnoty

bool

Vráti true pri úspechu, inak false pri neúspechu.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia k syslogu

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024