PHP Manual

Funkcia PHP dechex()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Prevod z desiatkovej do šestnástkovej sústavy

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$číslo int not Desatinná hodnota na prevod

Vrátené hodnoty

string

Hexadecimálna reťazcová reprezentácia čísla

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia dechex

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024