PHP Manual

PHP funkcia touch()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Nastaví čas prístupu k súboru a čas modifikácie

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$filename string not Názov súboru, ktorého sa dotýkate.
$time int null, čas dotyku. Ak nie je uvedený žiadny čas, použije sa aktuálny systémový čas.
$atime int null Ak je uvedený, čas prístupu k zadanému názvu súboru sa nastaví na atime. V opačnom prípade je nastavený na čas.

Vrátené hodnoty

bool

Vráti true pri úspechu, inak false pri neúspechu.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia k funkcii touch

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024