PHP Manual

PHP funkcia headers_sent()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

kontroluje, či alebo kam boli odoslané hlavičky

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$file string null, Ak sú nastavené nepovinné parametre súbor a riadok, headers_sent vloží do premenných súbor a riadok názov zdrojového súboru PHP a číslo riadku, na ktorom začal výstup.
$line int null Číslo riadku, na ktorom začal výstup.

Vrátené hodnoty

bool

headers_sent vráti false, ak nie sú žiadne hlavičky HTTP už boli odoslané, alebo inak pravdivé.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia k záhlavím

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
43.

V jiných jazycích

Status:
All systems normal.
2024