PHP Manual

PHP funkcia socket_set_blocking()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

&Alias; stream_set_blocking

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$socket resource not Prúd.
$mode int not Ak je mode 0, daný stream sa prepne do neblokujúceho režimu, a ak je 1, prepne sa do blokujúceho režimu. To ovplyvňuje volania ako fgets a fread, ktoré čítajú z prúdu. V neblokujúcom režime sa volanie fgets vždy vráti hneď, zatiaľ čo v blokujúcom režime sa bude čakať, kým budú dáta v prúde k dispozícii.

Vrátené hodnoty

bool

Vráti true pri úspechu, inak false pri neúspechu.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia k blokovaniu zásuviek

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024