PHP Manual

PHP funkcia flock()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Prenosné blokovanie poradenských súborov

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$handle resource not Ukazovateľ na otvorený súbor.
$operation int not operácia je jedna z nasledujúcich: LOCK_SH na získanie zdieľaného zámku (čítačka). @param int $wouldblock [nepovinné]

Nepovinný tretí argument je nastavený na hodnotu true, ak by sa zámok zablokoval (errno podmienka EWOULDBLOCK).

$wouldblock int null Nepovinný tretí argument je nastavený na true, ak by sa zámok zablokoval (errno podmienka EWOULDBLOCK).

Vrátené hodnoty

bool

Vráti true pri úspechu, inak false pri neúspechu.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia k funkcii flock

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024