PHP Manual

Acosh

22. 08. 2019

Obsah článku

Podpora PHP 4> = 4.1.0, PHP 5

acosh - hyperbolický kosínus

Popis

float acos ( float $arg )

Zmena kosínusu oblúka parametra arg v radiánoch. acos() je inverznou funkciou funkcie cos(), čo znamená, že a==cos(acos(a)) pre každú hodnotu v definičnom obore funkcie acos().

Parametre

  • arg Argument na spracovanie

Vrátené hodnoty

Arccos argumentu v radiánoch.

Rozdiely oproti predchádzajúcim verziám

5.3.0 - Táto funkcia je teraz k dispozícii na všetkých platformách

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
Status:
All systems normal.
2024