PHP Manual

PHP funkcia time_nanosleep()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 5.0`

Oneskorenie v sekundách a nanosekundách

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$seconds int not Musí to byť kladné celé číslo.
$nanoseconds int not Musí to byť kladné celé číslo menšie ako 1 miliarda.

Vrátené hodnoty

bool

Vráti true pri úspechu, inak false pri neúspechu.

Ak bolo oneskorenie prerušené signálom, vráti sa asociatívne pole so zložkami:

  • seconds - počet sekúnd, ktoré zostávajú do konca oneskorenia.
  • nanosekundy - počet nanosekúnd zostávajúcich do oneskorenia

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia funkcie časového nano-spánku

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024