PHP Manual

PHP funkcia krsort()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Zoradenie poľa podľa kľúča v opačnom poradí

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$array array not Vstupné pole.
$sort_flags int null Správanie triedenia môžete upraviť pomocou voliteľného parametra sort_flags, podrobnosti nájdete v časti sort.

Vrátené hodnoty

bool

Vráti true pri úspechu, inak false pri neúspechu.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia krsort

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024