PHP Manual

PHP funkcia file_exists()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Skontroluje, či súbor alebo adresár existuje

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$filename string not Cesta k súboru alebo adresáru.

Vrátené hodnoty

bool

true, ak súbor alebo adresár zadaný pomocou názov súboru existuje; inak false.

Táto funkcia vráti false pre symlinky smerujúce na neexistujúce súbory.

Táto funkcia vráti false pre súbory nedostupné z dôvodu obmedzení v núdzovom režime. Avšak tieto súbory môžu byť stále zahrnuté, ak sú umiestnené v adresári safe_mode_include_dir.

Kontrola sa vykonáva pomocou skutočného UID/GID namiesto efektívneho.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia k existujúcim súborom

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024