PHP Manual

PHP funkcia parse_ini_file()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Rozbor konfiguračného súboru

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$filename string not Názov analyzovaného ini súboru.
$process_sections bool null, Nastavením parametra process_sections na hodnotu true získate viacrozmerné pole s názvami sekcií a nastaveniami. Predvolená hodnota pre process_sections je false
$scanner_mode int null Môže byť INI_SCANNER_NORMAL (predvolené) alebo INI_SCANNER_RAW. Ak je zadaný INI_SCANNER_RAW, hodnoty možností sa nebudú analyzovať.

Vrátené hodnoty

array

|bool Nastavenia sa pri úspechu vrátia ako asociatívne pole, a false pri zlyhaní.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia funkcie parse-ini-file

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024