PHP Manual

PHP funkcia strnatcmp()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Porovnávanie reťazcov pomocou algoritmu "prirodzeného poradia"

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$str1 string not Prvý reťazec.
$str2 string not Druhý reťazec.

Vrátené hodnoty

int

Podobne ako iné funkcie na porovnávanie reťazcov, aj táto vracia < 0, ak str1 je menšia ako str2; > 0, ak str1 je väčší ako str2 a 0, ak sa rovnajú.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia strnatcmp

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024