PHP Manual

PHP funkcia stripos()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 5.0`

Vyhľadá pozíciu prvého výskytu reťazca bez rozlíšenia veľkosti znaku.

TIP:

Funkcia stripos sa v minulosti používala na kontrolu, či reťazec obsahuje podreťazec. Od verzie PHP 8.0 existuje na tento účel natívna funkcia str_contains().

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$haystack string not String to search
$needle string not Všimnite si, že ihla môže byť reťazec jedného alebo viacerých znakov.
$offset int null Nepovinný parameter offset umožňuje určiť, ktorý znak v kope sena sa má začať hľadať. Vrátená pozícia je stále relatívna voči začiatku zásobníka.

Vrátené hodnoty

int - vráti pozíciu, na ktorej začína nájdený podreťazec.

Ak sa podreťazec v hľadanom reťazci nenachádza, vráti sa hodnota false.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia Stripos

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024