PHP Manual

PHP funkcia getrusage()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť v `PHP 4.0`

Získava aktuálne využitie zdrojov

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$who int null Ak je who 1, getrusage sa zavolá s RUSAGE_CHILDREN.

Vrátené hodnoty

array

asociatívne pole obsahujúce údaje vrátené zo systému zavolajte. Všetky položky sú prístupné pomocou ich zdokumentovaných názvov polí.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia getrusage

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024