PHP Manual

Koniec()

22. 08. 2019

Obsah článku

- Podpora PHP 4, PHP 5

  • Krátky popis: nastaví vnútorný ukazovateľ poľa na jeho posledný prvok.
  • Požiadavky.

Popis

Funkcia end() nastaví vnútorný ukazovateľ poľa na posledný prvok a vráti jeho hodnotu.

Podobné funkcie

  • current()
  • each()
  • prev()
  • reset()
  • next()

Príklad

echo end([
'jablko',
'banán',
'brusnice',
]); // vypíše brusnice

$a = [];
$a[1] = 1;
$a[0] = 0;
echo end($a); // vytlačí 0

Parametre

# Typ Popis
1 array Názov poľa, s ktorým sa pracuje.

Vrátené hodnoty

Vráti hodnotu posledného prvku alebo false pre prázdne pole.

Rozdiely oproti predchádzajúcim verziám

Žiadne

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.
Status:
All systems normal.
2024