PHP Manual

PHP funkcia stream_register_wrapper()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť vo verziách: `PHP 4.3.0`

&Alias; stream_wrapper_register

Registrácia obalu URL implementovaného ako trieda PHP

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$protocol string not Názov wrappera, ktorý sa má zaregistrovať.
$classname string not Názov triedy, ktorá implementuje protokol.
$flags int not Mala by byť nastavená na STREAM_IS_URL, ak je protokolom URL. Predvolená hodnota je 0, miestny prúd.

Vrátené hodnoty

bool

Vráti true pri úspechu, inak false pri neúspechu.

stream_wrapper_register vráti false, ak protokol už má spracovateľa.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia stream-register-wrapper

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.

V jiných jazycích

3.
Status:
All systems normal.
2024