PHP Manual

Funkcia PHP fopen()

22. 08. 2019

Obsah článku

Funkcia `fopen()` predstavuje nízkoúrovňový prístup k súborom na disku.

Programátor musí všetko urobiť sám (otvorenie súboru, čítanie údajov, zápis nových údajov, zatvorenie súboru).

Ak potrebujete len rýchlo čítať a zapisovať súbory, existujú jednoduchšie možnosti:

Základné použitie

$text = "Každý uložený text...;
$file = fopen('file.html', 'a+'); // Otvorí súbor a režim
fwrite($file, $text); // Uloží do súboru
fclose($file); // Zatvorí súbor

Ak otvoríme súbor na čítanie a ten nie je uzavretý, žiadny iný proces k nemu nemôže pristupovať!

Typy režimov spracovania súborov

So súbormi môžeme pracovať v rôznych režimoch, ktoré informujú o prístupových právach.

Ak chceme napríklad otvoriť súbor len na čítanie, postačí režim r.

Ak súbor otvoríme na zápis, bude na disku označený ako otvorený a iný proces (skript) doň nebude môcť zapisovať, kým ho opäť nezatvoríme. Tým sa zabezpečí, že sa súbor počas zápisu nepoškodí.

Režim Význam
and Otvorí súbor, ak neexistuje, vytvorí sa
a+ Otvorí súbor na pridanie údajov alebo čítanie údajov, ak neexistuje, vytvorí sa
r Otvoriť len na čítanie
r+
w Otvoriť na zápis, pôvodné údaje budú vymazané a nahradené novými, ak neexistujú, budú vytvorené
w+ Otvoriť pre zápis a čítanie, pôvodné údaje budú vymazané a nahradené novými, ak neexistujú, budú vytvorené

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.
Status:
All systems normal.
2024