ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
Objektovo orientované programovanie v PHP/
Návrhové vzory

Zásady SOLID

17. 01. 2022

Pevné princípy sú spôsobom, súborom odporúčaní a zásad na vytvorenie robustného softvéru. Princípy SOLID fungujú pri objektovo orientovanom návrhu (OOP). Ich autorom je Robert C. Martin a pochádzajú z obdobia okolo roku 2000.

Krátky prehľad

Znak Názov princípu Vysvetlenie
S Princíp jednej zodpovednosti Každá trieda má len jednu zodpovednosť.
O Princíp otvorený/uzavretý Funkcionalitu triedy je možné rozšíriť bez jej modifikácie.
L Liskov princíp substitúcie Triedy musia byť plne nahraditeľné svojimi potomkami.
I Zásada segregácie rozhraní Používajte malé a úzko zamerané rozhrania.
D Princíp inverzie závislostí Závisí na abstrakciách, nie na implementáciách.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.