Zásady SOLID

📅   17. 01. 2022
👤   Jan Barášek

Pevné princípy sú spôsobom, súborom odporúčaní a zásad na vytvorenie robustného softvéru. Princípy SOLID fungujú pri objektovo orientovanom návrhu (OOP). Ich autorom je Robert C. Martin a pochádzajú z obdobia okolo roku 2000.

Krátky prehľad

Znak Názov princípu Vysvetlenie
S Princíp jednej zodpovednosti Každá trieda má len jednu zodpovednosť.
O Princíp otvorený/uzavretý Funkcionalitu triedy je možné rozšíriť bez jej modifikácie.
L Liskov princíp substitúcie Triedy musia byť plne nahraditeľné svojimi potomkami.
I Zásada segregácie rozhraní Používajte malé a úzko zamerané rozhrania.
D Princíp inverzie závislostí Závisí na abstrakciách, nie na implementáciách.

Jan Barášek     Viac o autorovi

Autor pracuje ako senior vývojár a softvérový architekt v Prahe. Navrhuje a spravuje veľké webové aplikácie, ktoré poznáte a používate. Od roku 2009 získal bohaté skúsenosti, ktoré odovzdáva prostredníctvom tejto webovej stránky.

Rád vám pomôžem:

Kontakt