PHP Manual
/
Návrhové vzory
Objektovo orientované programovanie v PHP

Návrhové vzory

Ak programujete už dlho, určite ste si všimli, že väčšina kódu a princípov vývoja sa opakuje stále dokola.

Pokiaľ ide o uzavreté logické problémy, riešenie týchto častí aplikácie možno označiť ako algoritmy. Ako však riešiť návrh aplikácie ako celku oveľa všeobecnejšie a nezameriavať sa len na konkrétne časti? Na to slúžia vzory návrhu, ktoré opisujú architektonické myšlienky a osvedčené postupy pri návrhu softvéru.

Účelom návrhových vzorov je formalizovať veľké časti aplikácie a stanoviť určité hranice, ktoré vám umožnia dokončiť aj zložité aplikácie a delegovať prácu na mnohých členov tímu.

Status:
All systems normal.
2024