PHP Manual

Objektovo orientované programovanie v PHP

Objektovo orientované programovanie (skrátene OOP) je programátorská paradigma, ktorá prináša výrazné zjednodušenie práce pri vývoji.

Hlavnými výhodami OOP je rozdelenie kódu na jednotlivé časti (objekty a metódy), ktoré možno ľahko prenášať medzi projektmi (abstrakcia a zapuzdrenie) a vytvárať tak opakovane použiteľné aplikácie. OOP tiež po prvýkrát zavádza nové techniky, ako je dedičnosť a polymorfizmus.

Celá táto časť stránky rozsiahle opisuje výhody vývoja OOP. Čoskoro zistíte, že aj keď má OOP aj svoje problémy, je to vlastne najlepšia metodika, ak vám záleží na opätovnej použiteľnosti kódu a dlhodobej podpore už napísaných aplikácií.

Návrhové vzory
4
Ak programujete už dlho, určite ste si všimli, že väčšina kódu a princípov vývoja sa opakuje stále dokola. Pokiaľ ide o uzavreté logické problémy, riešenie týchto častí aplikácie možno označiť ako algoritmy. Ako však riešiť návrh aplikácie ako celku…
Séria o OOP v PHP
14
Táto séria vás prevedie od úplných základov (čo je OOP) cez všetky hlavné vlastnosti a výhody OOP až po pokročilé metódy používania OOP. Všetky možnosti si ukážeme na reálnych príkladoch.
Status:
All systems normal.
2024