PHP Manual
Objektovo orientované programovanie v PHP

Séria o OOP v PHP

Táto séria vás prevedie od úplných základov (čo je OOP) cez všetky hlavné vlastnosti a výhody OOP až po pokročilé metódy používania OOP. Všetky možnosti si ukážeme na reálnych príkladoch.

Status:
All systems normal.
2024