PHP Manual
/
Spracovanie údajov

Získanie abecedy, polí čísel a intervalov

22. 08. 2019

Často potrebujeme mať pole hodnôt, ktoré sú odvodené veľmi jednoduchým algoritmom (napríklad pole čísel od `$min` po `$max`), čo sa dá riešiť buď komplikovaným spôsobom:

getNumbers(10, 100);
/**
* @return int[]
*/
function getNumbers(int $min, int $max): array
{
$numbers = [];
for ($i = $min; $i <= $max; $i++) {
$numbers[] = $i;
}
return $numbers;
}

Alebo použite pripravenú funkciu range($min, $max, $step):

// [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
foreach (range(0, 12) as $number) {
echo $number . '; ';
}
// [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100]
foreach (range(0, 100, 10) as $number) {
echo $number . '; ';
}
// ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i"]
foreach (range('a', 'i') as $char) {
echo $char . '; ';
}
// ["c", "b", "a"]
foreach (range('c', 'a') as $char) {
echo $char . '; ';
}

Táto funkcia sa používa napríklad v module Paginator, ktorý rieši stránkovanie dlhého zoznamu výsledkov alebo všeobecne triedenie do nejakého katalógu.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.
Status:
All systems normal.
2024