PHP Manual
/
Testy

Test základných znalostí o Nette

22. 08. 2019

Hranica úspešnosti: 15 bodov

Získate 1 bod za každú správne zodpovedanú otázku. Za nesprávne zodpovedanú otázku nedostanete nič. Ak je odpoveď len čiastočná (a nebolo by možné na jej základe vec naprogramovať), otázka sa počíta ako nesprávna (nie je možné získať polovicu bodu). Ak riešenie obsahuje bezpečnostnú chybu alebo preklep v kóde, alebo preklep v kóde, odpoveď sa považuje za nesprávnu, pretože by sa nespustila.


1 Vysvetlite rozdiel medzi cyklami for, while a foreach. Ku každému uveďte 1 konkrétny príklad jeho použitia, ktorý jasne ukazuje jeho hlavnú výhodu.

 1. Máme premennú, o ktorej nevieme takmer nič (poznáme len jej názov). Ako môžeme vidieť jeho obsah? Nazýva sa napríklad $data.

 2. Napíšte nasledujúce príkazy na prácu s úložiskom Git:

 • Stiahnutie najnovších zmien zo servera
 • označiť súbor Statistic.php
 • označiť všetky súbory v projekte
 • označiť všetky súbory v adresári cron
 • odovzdanie zmien so správou "Moje odovzdanie"
 • odoslanie revízie na server
 1. V premennej majme textový reťazec. Uveďte príklad funkcie na výpočet kontrolného súčtu.

 2. Napíšte úryvok kódu, ktorý vytvorí akciu delete v programe Presenter, ktorá prijme ID položky ako celé číslo a odstráni riadok z tabuľky question podľa zadaného ID. Po úspešnom vymazaní sa vypíše správa "Question deleted" (Otázka vymazaná) a presmeruje sa na akciu list.

Pod otázkou o bod navyše: Ak sa vymazanie z nejakého dôvodu nepodarí, nevyhodí fatálnu chybu, ale informuje o tom používateľa správou (flash message).

 1. Keď vytvorím formulár Nette, stane sa komponentom. Čo je komponent Nette?

 2. Potrebujem vytvoriť jednoduchý formulár Nette na vloženie záznamu do tabuľky question, ktorá obsahuje zoznam otázok. Štruktúra tabuľky je:

Stĺpec Vlastnosti
id int(8), unsigned, auto increment
otázka varchar(255)
is_active tinyint(1), unsigned, predvolená hodnota: 1

Vytvorte príslušné polia formulára na vloženie nového riadku do tejto tabuľky. Po vložení záznamu musí byť vypísaná správa FlashMessage informujúca o úspešnom vložení záznamu + presmerovanie na editáciu záznamu (akcia edit).

 • Overenie, že pole formulára bolo vyplnené
 • Overenie, či sa text otázky zmestí do varchar podľa štruktúry tabuľky
 • Overenie, že otázka s týmto textom už neexistuje
 • Definujte ďalšiu vlastnú tabuľku group, ktorá bude obsahovať informácie o skupinách. Pri vytváraní otázky bude potom možné určiť, do ktorej skupiny otázka patrí. Budete musieť nastaviť reláciu medzi tabuľkami (opíšte, ako sa to robí a ako sa to nastaví).
 • Aké makro Latte mám použiť na vykreslenie formulára do šablóny (predvolené vykreslenie)?
 1. Majme editačný formulár v Presenter, ktorý je vytvorený ako komponent. Chceme odovzdať predvolené hodnoty z toho, čo je v databáze, t. j. potrebujeme získať údaje z tabuľky nejakým vhodným spôsobom.
 • Ako budete postupovať a aké prvky v kóde potrebujeme?
 • Ako odovzdáte identifikátor aktuálne upravovanej položky do formulára?
 • Ako nastavíte predvolenú hodnotu prvku formulára?
 • Ako môžeme overiť, že sa používateľ pokúša upraviť položku, ktorá v databáze neexistuje, a ako ho o tom môžeme vhodne informovať?

9 Uvažujme nasledujúce údaje získané z databázy (pomocou bežnej databázy Nette):

$questions = $this->db->questions()->fetchAll();

 • Ako uvedieme text všetkých otázok ako zoznam s odrážkami?

 • Ako prenesieme údaje z tabuľky do šablóny Latte?

 • Aké makrá Latte budeme potrebovať na zoznam položiek? Uveďte konkrétnu implementáciu výpisu stĺpcov id a name vo formáte:

  *1024: Ako sa máte? *1025: Čo ste mali dnes na obed?

 1. Uveďte príklad aspoň 3 rôznych polí formulára, ktoré sú zapísané vo formulári:

$form->add(tady bude příklad);

a pre každý z nich vysvetlite, na čo sa používa a aký výstup vracia (dátový typ + príklad).

 1. Nechajte si odoslať formulár Nette.
 • Ako môžeme odoslať všetky polia (názvy a hodnoty)?
 • Uveďte príklad výstupu poľa s názvom otázka.
 • Poskytnite konkrétnu implementáciu kódu, ktorý bude prechádzať poľom hodnôt a kľúčov a vráti jeden reťazec obsahujúci celkový zoznam kľúčov a hodnôt, aby sme tento reťazec mohli napríklad uložiť do databázy alebo odoslať e-mailom (ukladanie a odosielanie nie je predmetom zadania a nebude sa vyhodnocovať).
 1. Pre každú podmienku rozhodnite, či je výsledok TRUE alebo FALSE:
 • 1 > 0
 • 1 == 1
 • 1 == "1"
 • 1 === "1"
 • 1 == true
 • 1 === true
 • 1 === false
 • 1 == "1" && 1=== true
 1. Aké dátové typy poznáme v jazyku PHP?
 • Uveďte aspoň 5 príkladov názvov dátových typov
 • Pri každom príklade uveďte aspoň 3 možné hodnoty, ktoré je možné uložiť do dátového typu (ak dátový typ nedokáže uložiť toľko možných hodnôt, napíšte to)
 • Pre každý dátový typ uveďte typický príklad jeho použitia (čo sa v ňom v praxi ukladá)
 • Aký je rozdiel medzi podmienkami == (dve rovnosti) a === (tri rovnosti)?
 • Vysvetlite nevýhodu používania == v podmienkach a ako konkrétne == rieši tento problém (príklad, kedy == môže zlyhať a == zachráni situáciu)
 1. Majme tabuľku koordinácií (coordinations table), ktorá obsahuje zoznam všetkých koordinácií medzi 2 osobami. Jeden z nich organizuje koordináciu a druhý je hosťom. Napíšte databázový výber, ktorý vráti všetky riadky s koordináciami, ktoré sa ma týkajú (som organizátorom koordinácie alebo som hosťom koordinácie). Tabuľka má stĺpce id, id_user_organizer (id organizátora), id_user_quest (id hosťa). Moje ID je uložené obvyklým spôsobom v položke Presenter.

 2. Skupina otázok o Latte:

 • Čo je Latte?
 • Aký je rozdiel medzi variable, macro, filter a n:attribute? Čo sa kde používa?
 • Ako vytvorím odkaz DashboardPresenter na akciu default?
 • Ako vygenerujem odkaz na konkrétnu úpravu (QuestionPresenter, edit akcia) otázky, aby som odovzdal ID aktuálne uvedenej otázky? Napíšte špecifický kód Latte.

Symbolicky napísané (ukážka v PHP, preložiť do Latte):

foreach ($questions as $question) {
echo $question->id; // ID otázky
echo $question->question; // text otázky
}

 • Ako napísať pevný priestor HTML?
 1. Na čo sa používajú služby v systéme Nette?
 • Ako sa inštanciuje?
 • Čo musí služba robiť, aby sa mohla používať?
 • Ako načítam službu do programu Presenter?
 • Vezmime si napríklad službu StatisticManager, ktorá má verejnú metódu getStatistics(), ktorá neprijíma žiadne parametre. Ako načítam túto službu v aplikácii Presenter a zavolám verejnú metódu getStatistics() v predvolenej akcii a odovzdám výsledok šablóne?
 • Aký je rozdiel medzi objektom, triedou a službou?
 • Čo je to model, entita a hodnotový objekt?
 • Všetky služby majú hlavného správcu, ktorý ich pozná a môže ich vyzdvihnúť v tomto správcovi. Ako sa volá tento manažér? Ako do nej môžem zaregistrovať novú službu?
 1. Neón
 • Čo sú to neónové súbory?
 • Aké typy existujú a podľa čoho sa triedia?
 • Čo obsahujú súbory Neon? Aké údaje sú v nich uložené?
 • Uveďte príklad, ako zaregistrovať nasledujúce pole (recept je v jazyku PHP, budete ho musieť preložiť), aby sa dalo použiť ako parameter:

$imageGenerator = [
"body" => [
480: [910, 30, 1845, 1150],
600: [875, 95, 1710, 910],
768: [975, 130, 1743, 660]
]
];

 • Uveďte príklad registrácie služby v Neone, ktorej odovzdáme parameter imageGenerator, ktorý sme zaregistrovali v predchádzajúcej úlohe, aby ho služba dostala v konštruktore a mohla ho použiť v službe (v zmysle konfigurácie). Pre službu uveďte vzorovú implementáciu konštruktora tak, aby sa prvý vstupný parameter považoval za dátový typ poľa.
 1. Predmety všeobecne
 • Čo sú to metóda, vlastnosti a konštanty? Aký je medzi nimi rozdiel?
 • Metódy aj vlastnosti majú 3 základné stavy prístupnosti (public, private, protected), vysvetlite rozdiel a konkrétny príklad použitia a kto a kedy môže čo vidieť.
 • Mám triedu course, v ktorej je súkromná vlastnosť currentCourse, v ktorej je uložený aktuálny kurz. Ako zabezpečiť, aby vlastnosť bola len na čítanie a nebolo možné do nej zapisovať zvonku?
 1. Keď v databáze vytváram tabuľky, ktoré spolu logicky súvisia (napríklad tabuľku pre používateľa a potom tabuľku pre jeho články), potrebujem ošetriť, aby sa údaje správne prepojili.
 • Čo zabezpečuje správne prepojenie údajov v tabuľkách v databáze?
 • Čo je referenčná integrita a aká je jej úloha v databáze?
 • Aké druhy stretnutí máme? Aký je účel jednotlivých typov?
 • Aké parametre nastavíme pre relácie, aby sme mohli rôznymi spôsobmi spracovať vymazanie alebo zmenu údajov? Uveďte 3 príklady a konkrétne spôsoby použitia + opis fungovania.
 1. Na čo slúžia továrne (návrhový vzor OOP)?
 • Uveďte príklad použitia.
 • Sú služby Nette továrňami?
 • Aký je účel injekcie závislostí?
 • Aký je rozdiel medzi DI a DIC?

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
Status:
All systems normal.
2024