PHP Manual
/
Správa pamäte

PHP funkcia memory_get_peak_usage()

11. 09. 2019

Obsah článku

Dostupnosť vo verziách: `PHP 5.2.0`

Vracia vrchol pamäte alokovanej PHP

Parametre

Parameter Typ údajov Predvolená hodnota Poznámka
$real_usage bool null Nastavte túto hodnotu na true, aby ste získali skutočnú veľkosť pamäte pridelenej zo systému. Ak nie je nastavené alebo je false, hlási sa len pamäť použitá funkciou emalloc().

Vrátené hodnoty

int

vrchol pamäte v bajtoch.

Ďalšie zdroje

Oficiálna dokumentácia pre memory-get-peak-usage

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.

V jiných jazycích

Status:
All systems normal.
2024