PHP Manual
/
Základné znalosti

Kľúčové slová PHP

10. 04. 2021

Obsah článku

Takmer všetky programovacie jazyky sa skladajú z "kľúčových slov", čo sú špeciálne výrazy jazyka, ktoré majú špeciálny význam.

Príkladom kľúčového slova je slovo string, if alebo echo.

Je dôležité poznamenať, že kľúčové slová (niekedy tiež príkazy) nie sú funkcie, takže napríklad echo tiež nie je funkcia.

Zoznam kľúčových slov je dobré poznať, pretože v PHP majú špeciálny význam a nedajú sa vždy použiť na všetko. Napríklad názov triedy nesmie byť rovnaký ako jedno z existujúcich kľúčových slov.

Príklad chyby pri analyzovaní

Pri pokuse o spracovanie triedy s názvom String sa vyskytne chyba Parse error, pretože PHP nevie, či ide o názov triedy alebo dátový typ:

To je nesprávne:

class String
{
// ...
}

Zoznam kľúčových slov

Aktualizovaný zoznam kľúčových slov pre PHP 7.1:

and, or, xor, for, do, while, foreach, as, return, die, exit, if, then, else, elseif, new, delete, try, throw, catch, finally, class, function, string, array, object, resource, var, bool, boolean, int, integer, float, double, real, string, array, global, const, static, public, private, protected, published, extends, switch, true, false, null, void, this, self, struct, char, signed, unsigned, short, long

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
13.
Status:
All systems normal.
2024