PHP Manual
/
Funkcie

Čisté funkcie v PHP

27. 10. 2021

Obsah článku

Vo funkcionálnom programovaní existuje pojem **čistá funkcia**, ktorý označuje funkciu, ktorá na rovnaký vstup vracia vždy rovnaký výstup (t. j. je deterministická) a zároveň nemá žiadne vedľajšie účinky (t. j. neovplyvňuje svoje okolie).

Ako vyzerá čistá funkcia

Príklad čistej funkcie:

// Toto je čistá funkcia
function add(int $a, int $b): int
{
return $a + $b;
}

Ide o čistú funkciu, pretože výstup je vždy rovnaký na základe vstupných argumentov.

Čo nie je čistá funkcia

// Toto je nečistá funkcia
function add(int $a, int $b): int
{
echo "Pridanie...;
file_put_contents('file.txt', 'hodnota: ' . $a);
return $a + $b;
}

Tento typ funkcie nie je čistý, pretože funkcia mení systém súborov. Ďalším typom nečistej funkcie je interakcia s databázou, výpis na obrazovku a podobne.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.
Status:
All systems normal.
2024